China Expertise
Uw adviseur vooraf, en uw steun bij uw eigen acties in China
Introductie
Werkervaringen in China
Dienstverlening door ABC+E
Landbouw
Toerisme
Lezingen
Introductie  

 

 Dank u voor het zoeken en vinden van mijn webpagina.

Het schrijven van deze website heeft voor mij als doel om mijn diensten mbt China onder uw aandacht te brengen.

Sinds 1982 ben ik intensief in contact met China en vooral met het platteland en zijn bewoners. Met veel plezier heb ik altijd mijn werk in dat mysterieze land gedaan wat meestal verband hield met ontwikkelingen in de Landbouw .
Hiernaast ben ik ook al lange tijd actief met ontwerpen, organiseren en begeleiden van speciale reizen in China.
En in meer recente periode geef ik ook lezingen over China. 

In totaal verbleef ik meer dan 13 jaren in China. Het goed kunnen spreken, lezen en schrijven van de Chinese taal heb ik mijzelf eigen gemaakt.

 

Hieronder worden mijn huidige drie dienstverleningen kort omschreven en kunt u bepalen of het interessant is om mij een korte email te zenden waarop ik u terug zal bellen of mailen. Vrijblijvend kunnen we dan bepalen of mijn dienstverlening ook voor u van waarde kan zijn.

 

 

Landbouw    
Rond 20% van de wereldbevolking moet in China gevoed worden. Als  Landbouwkundig ingenieur (‘Wageningen’) ondersteunde ik de introducties van menige moderne land- of tuinbouwtechniek. Sinds laatste jaren is er bij mij ook steeds  meer aandacht voor vraagstuk
Duurzaamheid. Heb gewerkt voor FAO (VN), Cebeco-Handelsraad, UNDP (GEF) en tientallen Nederlandse MKB’s. Voor nadere details verwijs ik naar LinkedIn/Jan Tessel 杨特松  of u klikt hier door ......

 
 

Toerisme   
In 1984 begonnen met enige avontuurlijke ‘rugzak’-reizen in China.
In 1997 een luxe reis in China opgezet voor Nederlandse landbouwers. Hiervan zouden er een 30-tal volgen. Recent ontwerp ik ook hoogstaande Culturele en Museum reizen. Begeleiden van en tolken tijdens de reizen doe ik ook.
In China
wordt gebruikt gemaakt van een staats-erkend reisbureau. De  samenwerking is altijd uitstekend gegaan. U leest hier meer ......  

 

Lezingen      
Dia-lezingen over China gaf ik al direct vanaf mijn eerste reis in ’82.
 Dit werden later powerpoint presentaties en altijd betrof het reizen in China. Enige jaren geleden werd er ook een 6-delige lezingcyclus gegeven over  ‘Modern China en Mondiale Duurzaamheid’  bij een HBO-instelling.

 

 

 

Wilt u met mij in contact komen dan kunt u mij een korte email zenden :

 

jantessel(at)hotmail.com

 

Daarin gaarne uw emailadres vermelden en eventueel ook een telefoonnummer. En hierbij ook een korte introductie waarover u met mij wilt overleggen

 
met vriendelijke groet,             Jan Tessel